Bereikbaarheid

Voor veilig vervoer naar en bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatielocaties zorgdragen.

Lees meer Video

Doelenboom

Beleidsdoel

2.1 Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Operationele doelen

2.1.1 Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren

2.1.2 Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren

2.1.3 Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren

2.1.4 Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Beleidsdoel

2.2 Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Operationele doelen

2.2.1 Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren

2.2.2 Rijksbeleid beïnvloeden

Beleidsdoel

2.3 Openbaar vervoer waarborgen

Operationele doelen

2.3.1 OV concessies aanbesteden en beheren

2.3.2 In OV voorzieningen investeren

Beleidskader

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

  • Voorstel over voorkeursalternatief voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer en het verminderen van de verkeershinder in de leefomgeving voorgelegd aan GS en PS (OD 2.1.2).
  • Ontwerp PIP voor de verbinding A8/A9 aan GS voorgelegd (OD 2.1.2).
  • Gunning aanbesteding concessie Noord-Holland Noord (OD 2.3.1).

Omgevingsfactoren

  • Ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen.
  • Partners in de Metropoolregio Amsterdam, het Rijk, gemeenten, waterschappen, openbaar vervoerbedrijven, belangenorganisaties, individuele grondeigenaren en reizigers.
  • Demografische en economische ontwikkelingen.

Verbonden partijen

Programma

OD

Verbonden partij

Doel

2                               

2.1.4

Beheersregeling Amstel

Beheer Amstel

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen