Structureel en reëel evenwicht

In het overzicht van incidentele baten en lasten dient op grond van de wijzigingen in het BBV met ingang van de begroting 2015 een aantal extra gegevens te worden opgenomen. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden weergegeven. Ook wordt een overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en dienen deze meerjarig worden opgenomen in het overzicht.

Sluitende begroting

Uit de regel "Eindtotaal" in onderstaande tabellen per jaar blijkt dat de begroting precies in evenwicht of voordelig is. De lasten en de toevoegingen aan de reserves is gelijk of lager dan de baten en de onttrekkingen aan de reserves. Daarmee is er sprake van een sluitende begroting.

Structureel evenwicht

Om vast te kunnen stellen of er ook sprake is van een structureel evenwicht, zijn er tevens limitatieve overzichten opgenomen van de incidentele lasten, de incidentele baten, de structurele onttrekkingen aan de reserves en de structurele stortingen in de reserves.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de begroting 2017 structureel evenwicht kent, de structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten. Dit geldt ook voor de jaren 2018 tot en met 2020.

2017

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

136.573.000

-134.233.805

2.339.195

Baten

-3.731.000

-425.840.000

-429.571.000

1

Openbaar bestuur

-50.000

-193.000

-243.000

2

Bereikbaarheid

-750.000

-7.908.000

-8.658.000

3

Water

0

-835.000

-835.000

4

Milieu

-1.368.000

-3.402.000

-4.770.000

5

Ruimte

-604.000

-18.063.000

-18.667.000

6

Groen

-959.000

-9.090.000

-10.049.000

7

Cultuur en Welzijn

0

0

8

Financiën

0

-386.349.000

-386.349.000

Lasten

140.304.000

291.606.195

431.910.195

1

Openbaar bestuur

452.000

22.459.429

22.911.429

2

Bereikbaarheid

81.478.000

97.804.000

179.282.000

3

Water

70.000

4.894.000

4.964.000

4

Milieu

1.746.000

20.486.700

22.232.700

5

Ruimte

4.904.000

24.065.000

28.969.000

6

Groen

36.644.000

54.011.622

90.655.622

7

Cultuur en Welzijn

5.643.000

7.832.000

13.475.000

8

Financiën

9.367.000

60.053.444

69.420.444

Totaal Reserves

-112.939.142

110.599.947

-2.339.195

Baten

-182.789.669

-2.299.444

-185.089.113

1

Openbaar bestuur

-152.000

-152.000

2

Bereikbaarheid

-94.862.500

0

-94.862.500

3

Water

0

0

5

Ruimte

-2.400.000

0

-2.400.000

6

Groen

-34.020.000

-34.020.000

8

Financiën

-51.355.169

-2.299.444

-53.654.613

Lasten

69.850.527

112.899.391

182.749.918

1

Openbaar bestuur

0

0

2

Bereikbaarheid

53.315.226

88.577.410

141.892.636

3

Water

4.430.981

4.430.981

5

Ruimte

9.676.378

0

9.676.378

6

Groen

1.870.000

16.539.000

18.409.000

8

Financiën

557.942

7.782.981

8.340.923

Eindtotaal

23.633.858

-23.633.858

0

2018

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

97.874.000

-130.625.008

-32.751.008

Baten

-4.966.000

-428.427.000

-433.393.000

1

Openbaar bestuur

-50.000

-193.000

-243.000

2

Bereikbaarheid

-1.775.000

-10.569.000

-12.344.000

3

Water

0

-835.000

-835.000

4

Milieu

0

-2.980.000

-2.980.000

5

Ruimte

0

-13.945.000

-13.945.000

6

Groen

-3.141.000

-17.944.000

-21.085.000

7

Cultuur en Welzijn

0

0

8

Financiën

0

-381.961.000

-381.961.000

Lasten

102.840.000

297.801.992

400.641.992

1

Openbaar bestuur

153.000

21.380.146

21.533.146

2

Bereikbaarheid

68.607.000

104.987.000

173.594.000

3

Water

0

4.824.000

4.824.000

4

Milieu

0

19.061.700

19.061.700

5

Ruimte

3.200.000

19.814.000

23.014.000

6

Groen

24.241.000

52.468.702

76.709.702

7

Cultuur en Welzijn

5.739.000

6.973.000

12.712.000

8

Financiën

900.000

68.293.444

69.193.444

Totaal Reserves

-68.418.302

101.169.310

32.751.008

Baten

-180.220.703

-4.572.444

-184.793.147

1

Openbaar bestuur

-153.000

-153.000

2

Bereikbaarheid

-86.824.500

-1.984.000

-88.808.500

3

Water

0

0

5

Ruimte

-1.400.000

0

-1.400.000

6

Groen

-20.099.000

-20.099.000

8

Financiën

-71.744.203

-2.588.444

-74.332.647

Lasten

111.802.401

105.741.754

217.544.155

1

Openbaar bestuur

0

0

2

Bereikbaarheid

101.233.404

80.609.231

181.842.635

3

Water

3.821.523

3.821.523

5

Ruimte

5.214.902

0

5.214.902

6

Groen

911.000

17.959.000

18.870.000

8

Financiën

621.572

7.173.523

7.795.095

Eindtotaal

29.455.698

-29.455.698

0

2019

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

102.891.000

-143.155.534

-40.264.534

Baten

-2.452.000

-418.272.000

-420.724.000

1

Openbaar bestuur

-50.000

-193.000

-243.000

2

Bereikbaarheid

-624.000

-6.548.000

-7.172.000

3

Water

0

-835.000

-835.000

4

Milieu

0

-2.980.000

-2.980.000

5

Ruimte

0

-15.527.000

-15.527.000

6

Groen

-1.778.000

-7.630.000

-9.408.000

7

Cultuur en Welzijn

0

0

8

Financiën

0

-384.559.000

-384.559.000

Lasten

105.343.000

275.116.466

380.459.466

1

Openbaar bestuur

153.000

21.594.524

21.747.524

2

Bereikbaarheid

79.265.000

92.499.000

171.764.000

3

Water

0

4.837.000

4.837.000

4

Milieu

0

18.873.700

18.873.700

5

Ruimte

1.400.000

19.483.000

20.883.000

6

Groen

17.982.000

42.180.242

60.162.242

7

Cultuur en Welzijn

5.643.000

6.898.000

12.541.000

8

Financiën

900.000

68.751.000

69.651.000

Totaal Reserves

-67.468.852

107.237.663

39.768.811

Baten

-144.625.500

-6.943.000

-151.568.500

1

Openbaar bestuur

-153.000

-153.000

2

Bereikbaarheid

-80.440.500

-4.872.000

-85.312.500

3

Water

0

0

5

Ruimte

-900.000

0

-900.000

6

Groen

-15.852.000

-15.852.000

8

Financiën

-47.280.000

-2.071.000

-49.351.000

Lasten

77.156.648

114.180.663

191.337.311

1

Openbaar bestuur

0

0

2

Bereikbaarheid

60.633.493

84.683.869

145.317.362

3

Water

4.400.794

4.400.794

5

Ruimte

8.980.164

0

8.980.164

6

Groen

951.000

21.744.000

22.695.000

8

Financiën

2.191.197

7.752.794

9.943.991

Eindtotaal

35.422.148

-35.917.871

-495.723

2020

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

92.793.500

-130.609.058

-37.815.558

Baten

-443.000

-423.454.000

-423.897.000

1

Openbaar bestuur

-50.000

-193.000

-243.000

2

Bereikbaarheid

-393.000

-6.548.000

-6.941.000

3

Water

0

-835.000

-835.000

4

Milieu

0

-2.616.000

-2.616.000

5

Ruimte

0

-15.532.000

-15.532.000

6

Groen

0

-9.296.000

-9.296.000

7

Cultuur en Welzijn

0

0

8

Financiën

0

-388.434.000

-388.434.000

Lasten

93.236.500

292.844.942

386.081.442

1

Openbaar bestuur

153.000

19.907.000

20.060.000

2

Bereikbaarheid

70.918.500

110.300.000

181.218.500

3

Water

0

4.825.000

4.825.000

4

Milieu

339.000

17.685.700

18.024.700

5

Ruimte

350.000

19.115.000

19.465.000

6

Groen

15.983.000

43.895.242

59.878.242

7

Cultuur en Welzijn

5.493.000

6.532.000

12.025.000

8

Financiën

0

70.585.000

70.585.000

Totaal Reserves

-77.053.000

98.368.636

21.315.636

Baten

-102.232.000

-8.809.000

-111.041.000

1

Openbaar bestuur

-153.000

-153.000

2

Bereikbaarheid

-76.575.000

-6.776.000

-83.351.000

3

Water

0

0

5

Ruimte

-350.000

0

-350.000

6

Groen

-15.799.000

-15.799.000

8

Financiën

-9.355.000

-2.033.000

-11.388.000

Lasten

25.179.000

107.177.636

132.356.636

1

Openbaar bestuur

0

0

2

Bereikbaarheid

24.929.000

78.856.636

103.785.636

3

Water

0

0

5

Ruimte

250.000

0

250.000

6

Groen

0

21.219.000

21.219.000

8

Financiën

0

7.102.000

7.102.000

Eindtotaal

15.740.500

-32.240.422

-16.499.922

Incidentele baten

OD

Onderwerp

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

1.1.2

Screen. en Bewakingsaanp. (SBA)wet BIBOB

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

1.3.2

Resv. cofinanciering Europese projecten

-152.000

-153.000

-153.000

-153.000

2.1.2

Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

-7.912.000

-10.550.000

-5.895.000

-1.450.000

2.1.2

Resv. Westfrisiaweg (N23)

-14.260.000

-11.760.000

-11.760.000

-11.760.000

2.1.4

Variabel onderhoud prov. vaarwegen

0

-1.025.000

-624.000

-393.000

2.2.1

Resv. fietsinfrastructuur

-2.030.000

0

0

0

2.2.1

Resv. Infrastructuur

-17.555.500

-14.484.500

-13.481.500

-12.842.000

2.2.1

Resv. OLV-Greenport

-2.645.000

0

0

0

2.2.1

Studiekosten PMI-projecten

-750.000

-750.000

0

0

2.3.2

Resv. Openbaar Vervoer projecten

-50.460.000

-50.030.000

-49.304.000

-50.523.000

4.1.2

Luchtkwaliteit (RSL)

-1.368.000

0

0

0

5.1.1

Beleidsuitvoering wonen/invest. (N)

-604.000

0

0

0

5.2.4

Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies

-2.400.000

-1.400.000

-900.000

-350.000

6.1.1

Resv. Groen

-22.831.000

-20.099.000

-15.852.000

-15.799.000

6.1.1

Resv. Groen (kasraming B&U)

0

0

-425.000

0

6.1.1

Resv. Groene Uitweg

-11.189.000

0

0

0

6.1.1

Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U)

-959.000

0

0

0

6.2.1

Resv. cofinanciering Waddenzee

0

-3.141.000

-1.353.000

0

8.1.2

Algemene Reserve

-11.435.169

-3.123.203

0

0

8.1.2

Resv. Actieprogramma 2010

-1.100.000

-1.100.000

0

0

8.1.2

Resv. EXIN-H

-4.012.000

-21.904.000

-566.000

-137.000

8.1.2

Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

-5.510.000

-5.606.000

-5.510.000

-5.510.000

8.1.2

Resv. Organisatieveranderingen

-2.945.000

0

0

0

8.1.2

Resv. TWIN-H

-26.353.000

-38.933.000

-41.204.000

-3.708.000

8.1.2

Resv. UNA

0

-1.078.000

0

0

Eindtotaal

-186.520.669

-185.186.703

-147.077.500

-102.675.000

Incidentele lasten

OD

Onderwerp

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

1.1.1

Evenement 5 mei viering

300.000

0

0

0

1.3.2

Resv. Europese projecten

152.000

153.000

153.000

153.000

2.1.1

Resv. EXIN-H projecten Verkeersmanagemen

109.000

0

0

0

2.1.2

Resv. EXIN-H projecten Weginfrastructuur

0

31.000

62.000

72.000

2.1.2

Resv. fietsinfrastructuur

0

81.000

81.000

81.000

2.1.2

Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

2.500.000

1.600.000

1.300.000

1.600.000

2.1.2

Resv. TWIN-H projecten Weginfrastructuur

559.000

157.000

297.000

380.000

2.1.2

Resv. Westfrisiaweg (N23)

0

570.000

1.041.000

1.511.000

2.1.2

Resv. Zuidas en Zeepoort

9.257.000

18.454.000

11.505.000

7.600.000

2.1.2

Revisiewerkzaamheden

29.500

29.500

29.500

29.500

2.1.3

Resv. EXIN-H projecten OV PNH

226.000

220.000

821.000

825.000

2.1.4

Resv. Gr.onderh.weg/vaarw.(24-uurs brugb

0

160.000

320.000

468.000

2.1.4

Resv. Gr.onderh.weg/vaarw.(VIK-werken)

0

122.000

350.000

432.000

2.1.4

Resv. groot onderhoud vaarwegen

850.000

850.000

750.000

850.000

2.2.1

Resv. dekking kap.lst. wegeninvesteringe

40.707.000

81.090.000

47.015.000

15.729.000

2.2.1

Resv. fietsinfrastructuur

851.226

89.404

813.493

0

2.2.1

Resv. Infrastructuur (algemeen)

537.500

537.500

537.500

12.842.000

2.2.1

Resv. Infrastructuur (Gedragsbeinvloed.)

900.000

900.000

900.000

0

2.2.1

Resv. Infrastructuur (Mobil. management)

931.000

205.000

205.000

0

2.2.1

Resv. Infrastructuur (subsidies)

13.471.000

12.842.000

11.839.000

0

2.2.1

Resv. Infrastructuur Beter Benutten B&U

0

62.000

62.000

62.000

2.2.1

Resv. Infrastructuur projecten PNH

0

7.000

7.000

7.000

2.2.1

Resv. OLV-Greenport

2.645.000

0

0

0

2.3.1

Resv. Openb. Vervoer projecten

46.666.000

47.817.000

48.505.000

49.724.000

2.3.1

Resv. OV subsidies (OD 2.3.1)

163.000

163.000

163.000

163.000

2.3.2

Resv. EXIN-H OV Projecten

9.499.000

325.000

10.813.000

0

2.3.2

Resv. EXIN-H Progr. kosten projecten OV

1.261.000

654.000

200.000

137.000

2.3.2

Resv. OV projecten

3.695.000

2.114.000

700.000

700.000

2.3.2

Resv. OV subsidies

-64.000

-64.000

-64.000

-64.000

2.3.2

Resv. TWIN-H projecten OV-infrastructuur

0

824.000

1.646.000

2.699.000

3.1.2

Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterk

3.750.000

3.750.000

3.750.000

0

3.1.2

Resv. TWIN-H programma Kustvisie

70.000

0

0

0

3.2.1

Resv. Waterrecreatie

680.981

71.523

650.794

0

4.1.2

Resv. TWIN-H projecten Bodemsanering

339.000

0

0

339.000

4.1.2

Verbetermaatregelen luchtkwaliteit

1.368.000

0

0

0

4.2.1

Resv. TWIN-H projecten Duurzame Energie

39.000

0

0

0

5.1.1

Resv. AP 2010 Prov Woonvisie 2010-2020

1.100.000

1.100.000

0

0

5.1.1

Stedelijke vernieuwing

604.000

0

0

0

5.1.2

Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

500.000

0

0

0

5.2.1

Arbeidsmarkt

500.000

700.000

500.000

0

5.2.1

Resv. Werkgelegenheid en economie

3.064.417

321.855

2.928.575

0

5.2.1

Subsidies optimaal vestigingsklimaat

300.000

0

0

0

5.2.2

Resv. Herstructurering bedrijventerrei

3.500.000

3.500.000

3.500.000

0

5.2.3

Resv. Ontwikkeling havencomplexen

1.611.961

393.047

1.551.589

250.000

5.2.3

Resv. Programma Water als Econ. Drager

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

5.2.4

Resv. Europ.proj. Landbouwsubsidies

2.400.000

1.400.000

900.000

350.000

6.1.1

Resv. Groen (kasraming B&U)

5.609.000

4.840.000

1.545.000

0

6.1.1

Resv. Groen (kasraming Beleid)

3.250.000

6.520.000

5.020.000

7.115.000

6.1.1

Resv. Groen (kasraming Concernzaken)

13.972.000

8.739.000

9.287.000

8.684.000

6.1.1

Resv. Groene Uitweg

959.000

0

0

0

6.1.1

Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U)

4.934.000

4.000

4.000

4.000

6.1.1

Resv. Groene Uitweg (kasraming CZ)

6.163.000

0

0

0

6.1.1

Resv. TWIN-H Groene projecten

2.716.000

3.060.000

2.000.000

0

6.1.1

Resv. UNA kosten Beleid

0

1.078.000

0

0

6.2.1

Resv. cofinanciering Waddenzee

911.000

911.000

1.077.000

180.000

7.2.1

Behoud Erfgoed

150.000

150.000

150.000

0

7.2.1

Resv. Monumenten subs

5.493.000

5.589.000

5.493.000

5.493.000

8.1.1

Onvoorziene uitgaven

89.000

0

0

0

8.1.1

Stelpost Nieuw collegeprogramma

9.278.000

900.000

900.000

0

8.1.2

Resv. Actieprogramma 2010

557.942

621.572

2.191.197

0

Eindtotaal

210.154.527

214.642.401

182.499.648

118.415.500

Structurele stortingen in reserves

OD

Onderwerp

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

2.1.2

Resv. Westfrisiaweg (N23)

14.260.000

11.760.000

11.760.000

11.760.000

2.2.1

Resv. Infrastructuur

24.458.410

19.541.231

22.615.869

16.787.636

2.3.2

Resv. Openbaar Vervoer projecten

49.859.000

49.308.000

50.308.000

50.309.000

6.1.1

Resv. Groen

16.539.000

17.959.000

21.744.000

21.219.000

8.1.2

Resv. Bedrijfsvoering

508.000

508.000

508.000

508.000

8.1.2

Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

6.387.981

5.778.523

6.357.794

5.707.000

8.1.2

Resv.Vervanging ICT-apparatuur

887.000

887.000

887.000

887.000

Eindtotaal

112.899.391

105.741.754

114.180.663

107.177.636

Structurele onttrekkingen aan de reserves

OD

Onderwerp

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

2.2.1

Resv. dekking kap.lst. wegeninvesteringe

0

-1.984.000

-4.872.000

-6.776.000

8.1.2

Resv. huisvesting

-1.661.000

-1.624.000

-1.586.000

-1.548.000

8.1.2

Resv.Vervanging ICT-apparatuur

-638.444

-964.444

-485.000

-485.000

Eindtotaal

-2.299.444

-4.572.444

-6.943.000

-8.809.000