Doelenboom

Beleidsdoel

8.1 Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Operationele doelen

8.1.1 Algemene dekkingsmiddelen provincie

8.1.2 Programma overkoepelende reserves

Beleidsdoel

8.2 Overhead

Operationele doelen

8.2.1 Overhead

Beleidsdoel

8.3 Overige subproducten (oude doelenbomen)

Operationele doelen

8.3.1 Overige subproducten (oude doelenbomen)

Verbonden partijen

Programma

OD

Verbonden partij

Doel

                                 8

8.1.1

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Belegging

                                 8

8.1.1

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

 Belegging

                                 8

8.1.1

B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer

 Ontbinding

                                8

8.1.1

B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer

Ontbinding

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen