Kapitaallasten

bedragen * € 1.000

 Omschrijving

2017

2018

2019

2020

 A:  Apparaatskosten

 Grond Houtplein

 Renovatie Houtplein

1.643

1.643

1.643

1.643

 Nieuwbouw Dreef

557

557

557

557

 Renovatie Paviljoen Welgelegen

1.847

1.849

0

0

 Totaal A     

4.047

4.049

2.200

2.200

 B:  Directe kosten

 Parkeergarage Dreef

407

407

407

407

 Resv. Fietsinfrastructuur

0

81

81

81

 BDU Kleine infrastructuur

0

62

62

62

 Resv. Infrastructuur projecten PNH

0

7

7

7

 Bereikbaarheid Mediapark Hilversum (BDU)

0

150

0

0

 Aanleg van provinciale wegen   

7.292

9.236

10.704

12.688

 Resv. EXIN-H projecten Weginfrastructuur

0

31

62

72

 Resv. Westfrisiaweg (N23)

0

570

1.041

1.511

 Resv. TWIN-H projecten Weginfrastructuur

0

57

297

380

 Vervangingsinvesteringen wegen PMO

2.941

3.520

4.307

4.873

 Steunpunten B&U

167

424

529

529

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen PMO

1.672

2.801

4.526

5.135

 Resv. Gr.onderh.weg/vaarw.(VIK-werken)

0

122

350

432

 Resv. Gr.onderh.weg/vaarw.(24-uurs brugb.

0

160

320

468

 Resv. EXIN-H projecten OV

0

11

821

825

 Resv. TWIN-H projecten OV-infrastructuur

0

824

1.646

2.699

 Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U)

0

4

4

4

 Resv. cofinanciering Waddenzee

0

0

126

180

 Archeologisch depot te Castricum (incl.grond)

279

279

279

279

                                                                   Totaal B     

12.758

18.746

25.569

30.632

  Totaal A + B

16.805

22.795

27.769

32.832