Investeringskredieten

5.4.2.1 Overzicht van het verloop van de investeringskredieten

Categorie nummer

Omschrijving van de investeringsuitgaven

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Totaal krediet

Te besteden vanaf 2016

Vermoedelijke uitgaven 2016

Vermoedelijke uitgaven 2017

Af te voeren krediet

Nog te besteden in volgende jaren

 1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

8411

Bijdragen van derden

(10.550.000)

                  -6.609.000

                -160.000

0

                           -

                   -6.449.000

8600

Bijdragen t.l.v. reserves/BDU

diverse

(6.508.000)

                  -3.712.000

            -3.135.000

0

                           -

                      -577.000

4210

Diverse wegenprojecten derden (niet te activeren)

17.058.000

10.321.000

3.295.000

0

                           -

7.026.000

 subtotaal

                     -

                           -

                       -

                    -

                    -

                           -

 2. MATERIELE VASTE ACTIVA

 a. Investeringen met een economisch nut:

 Gronden en terreinen

 4201

 Krediet Strategische grondaankopen

23-05-2016;23

97.000.000

13.995.000

1.613.000

          1.000.000

                           -

45.432.000

 8201

 verkoop van gronden

          -19.450.000

       -14.600.000

                           -

                                     -

 subtotaal  

      97.000.000

            13.995.000

       -17.837.000

    -13.600.000

45.432.000

 Beheergrondbank Laag Holland

 14-2-2011;15

5.000.000

3.364.000

                 227.000

                           -

                           -

3.137.000

5.000.000

3.364.000

            227.000

                    -

                    -

              3.137.000

 b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

 Grond-/weg-/waterbouwkundige werken:

 div.  

 Provinciale wegen en vaarwegen

 diverse

1.708.363.000

533.549.000

151.870.000

99.340.000

                           -

165.220.000

 div.  

 bijdragen van derden

 diverse

  -1.066.172.000

              -229.344.000

          -62.340.000

       -49.885.000

                           -

 subtotaal

642.191.000

304.205.000

89.530.000

     49.455.000

                    -

165.220.000

 4210

Niet te activeren invest.projecten wegen/vaarw.

diverse

8.172.000

5.797.000

5.050.000

162.000

                           -

                        -50.000

 8411

Bijdragen van derden

          -1.727.000

                      -965.000

            -4.573.000

            -112.000

                           -

0

 8600

Bijdragen t.l.v. reserves

          -6.445.000

                  -4.832.000

                -477.000

0

                    -

0

Subtotaal

                     -

                           -

                       -

           50.000

                    -

                   50.000-

 4210

 Vervangingsinvesteringen wegen (2012)

 7-11-2011;79

37.340.000

                                     -

                               2.752.000

                           2.000.000

                           -

                                     -

 4210

 Vervangingsinvesteringen wegen (2013)

 19-11-2012;89

14.360.000

                                     -

                               2.035.000

                           1.064.000

                           -

                                     -

 4210

 Vervangingsinvesteringen wegen (2014)

 23-09-2013;53

9.900.000

                                     -

                               5.569.000

                           884.000

                           -

                                     -

 4210

 Vervangingsinvesteringen wegen (2015)

 26-08-2014;75

8.500.000

                                     -

                               -1.413.000

                           140.000

                           -

                                     -

 4210

 Vervangingsinvesteringen wegen (2016)

 09-11-2015; 84

11.350.000

                                     -

                               850.000

                           7.173.000

                           -

                                     -

 4210

 Vervangingsinvesteringen wegen (2017)

 ntb

5.970.000

25.929.000

-

3.200.000

                    -

1.675.000

 8411

 bijdragen van derden

0

 subtotaal

87.420.000

25.929.000

9.793.000

14.461.000

                    -

1.675.000

 4210

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2012)

 7-11-2011;79

14.870.000

                                     -

                               -

                           -

                           -

                                     -

 4210

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2013)

 19-11-2012;89

12.520.000

                                     -

                               -

                           -

                           -

                                     -

 4210

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2014)

 23-09-2013;53

16.800.000

                                     -

                               -

                           -

                           -

                                     -

 4210

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2015)

 26-08-2014;75

34.400.000

                                     -

                               -

                           -

                           -

                                     -

 4210

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2016)

 09-11-2015; 84

28.650.000

                                     -

                               -

                           -

                           -

                                     -

 4210

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2017)

 ntb

16.830.000

63.282.000

9.671.000

28.225.000

                    -

25.386.000

 8411

 Bijdragen van derden

                            -

                                     -

                               -

                           -

                           -

                                     -

 subtotaal

124.070.000

63.282.000

9.671.000

28.225.000

                    -

25.386.000

 Investeringen in steunpunten B&U

 1e wijz.2015

5.540.000

5.434.000

1.161.000

2.575.000

                           -

1.698.000

 Ophoging krediet ivm 24-uurs brugbediening

 23-05-2016; 29

3.100.000

3.100.000

                               -

                           -

                           -

3.100.000

 subtotaal

8.640.000

8.534.000

1.161.000

2.575.000

                    -

4.798.000

  3. FINANCIELE VASTE ACTIVA

 a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:  

4770

 Life Science Fonds Amsterdam

 16-03-2009;14

2.000.000

418.000

                               -

                           -

                           -

418.000

4770

 Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie

 1e wijz.2010

85.000.000

82.550.000

12.000.000

                           -

70.550.000

 subtotaal

87.000.000

82.968.000

12.000.000

                    -

                    -

70.968.000

 Totaal

1.051.321.000

502.277.000

104.545.000

81.166.000

0

316.566.000

5.4.2.2 Specificatie kredieten PMO wegen en vaarwegen

VERVANGINGSINVESTERINGEN WEGEN

Kredieten 2011 t/m 2013:

Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013

65.300.000,00

Totaal prognose 2011 t/m 2013

64.291.067,00

Ruimte krediet 2011 t/m 2013

1.008.933,00

Kredieten 2012:

omschrijving

krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

N502b-01 GO 9,20-11,24 incl. N503

nvt*

                             2.951.343

 gereed

N232b-01 GO km 23,33 - 25,4, en km 29,4 - 33,15

nvt*

                             5.261.887

                                   21.260

 gereed

N244b-01 GO km 12,3 - 20,3

nvt*

                             4.679.962

 gereed

N248b-01 GO km 3,55-18,70

nvt*

                             5.746.752

                                 253.248

N249a-01 GO km 0,00-12,6

nvt*

                             5.078.956

 gereed

N517a-01 GO km 0,05-1,83

nvt*

                                 703.818

 gereed

N207a/b-02 vervangen duikers bijdrage PMI

nvt*

                                             -   

                             2.465.000

N235a-01 GO km 0,03-8,1 incl busbaan

nvt*

                             4.156.664

                                   12.341

N240a-01 GO km 7,0-10,0

nvt*

                                             -   

 vervallen

N241b-02 vervanging kunstwerk bijdrage aan PMI

nvt*

                                 200.000

 gereed

N245b-01 GO km 29,3-35,9

nvt*

                                 790.299

 gereed

N417a-01 GO km 8,9-10,8

nvt*

                                 449.115

                                 750.885

N509a-01 GO km 2,0-7,3

nvt*

                             2.447.377

 gereed

N235a-01 GO km 0,03-8,1 incl busbaan fase 2

nvt*

                                            -   

                                             -   

                             2.000.000

                             1.000.000

Totaal kredieten 2012

        37.340.000

 zie kredieten 2013**

                   32.466.173

                     2.751.849

                     2.000.000

                     1.750.885

                                -   

                                -   

                                -   

Kredieten 2013:

omschrijving

krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

N520a-01 GO km 0,05-5,17

nvt*

1.877.948

gereed

N511a-01 GO km 0,05 - 2,50

nvt*

1.047.804

gereed

N201b-02 GO km 35,9-40,43

nvt*

13.390

875.332

N232c-01 overdracht aan Amstelveen

nvt*

1.100.000

gereed

N236a-01 vervanging verhardingen

nvt*

1.254.769

160.000

485.231

100.000

N241a-01 bijdrage PMI

nvt*

0

vervallen

N248a-01 bijdrage PMI

nvt*

236.515

1.000.000

578.485

N512a-01

nvt*

1.220.979

gereed

N521a-01 GO km 0,00-2,43

nvt*

1.261.182

gereed

Totaal kredieten 2013

        14.360.000

8.012.587

2.035.332

1.063.716

100.000

0

0

0

Kredieten 2014:

omschrijving

Krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

N206a-01 GO km 36,09-37,00

                   850.000

                                 775.720

                                             -   

 gereed

N239b-01 GO

               1.650.000

                             1.287.111

                                 300.000

N244c-02 Bijdrage aan PMI

               6.000.000

                             1.196.250

                             4.803.750

N516a-02 vervangen KW 25b16

               1.400.000

                                             -   

                                 465.517

                                 884.483

Totaal kredieten 2014

          9.900.000

                     3.259.081

                     5.569.267

                       884.483

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

Kredieten 2015:

omschrijving

 Krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

N200a-02 vervangen verharding Zeeweg

               3.000.000

                             4.558.023

                            -1.550.000

N203c-04 vervangen km 54,8-60,48

               1.500.000

                             1.340.636

                                   59.415

N302a-03 vervanging wegconstructie km 39,3 - 48,73

               4.000.000

                                   84.069

                                   77.233

                                 140.000

                             3.377.798

                                             -   

                                             -   

                                             -   

Totaal kredieten 2015

          8.500.000

                     5.982.728

                    -1.413.352

                       140.000

                     3.377.798

                                -   

                                -   

                                -   

Kredieten 2016:

omschrijving

 Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

N205b-03

                   670.000

                                            -   

                                           60

                                             -   

                                 669.940

 ophoging 170K PMO 2017-2024

N242Ld-01

                   350.000

                                            -   

                                             -   

                                   50.000

                                 300.000

N243a-03

                   700.000

                                            -   

                                             -   

                                             -   

                                 700.000

 krediet bijdrage aan N23 verlaagd met in tot 4,73 mln

N302a-01

               1.071.005

                                            -   

                                             -   

                                             -   

                             1.071.005

 krediet bijdrage aan N23 verlaagd met in tot 4,73 mln

N506a-02

               2.000.000

                                            -   

                                             -   

                                             -   

                             2.000.000

 krediet bijdrage aan N23 verlaagd met in tot 4,73 mln

N507a-02

               2.000.000

                                            -   

                                             -   

                                             -   

                             2.000.000

 krediet bijdrage aan N23 verlaagd met in tot 4,73 mln

N236a-02

               2.500.000

                                     7.981

                                 800.000

                                 432.019

 2e fase project nog niet duidelijk

Totaal kredieten 2016

          9.291.005

                                -   

                           8.041

                       850.000

                     7.172.964

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

Kredieten 2017:

omschrijving

 Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

N240b-01

               5.200.000

                             2.600.000

                             2.600.000

N520b-02

                   600.000

                                 600.000

Totaal kredieten 2016

          5.800.000

                                -   

                                -   

                     3.200.000

                     2.600.000

                                -   

                                -   

                                -   

                     9.793.096

                   14.461.163

                     7.828.683

                                -   

                                -   

                                -   

* In de jaren tot 2014 werd een totaalkrediet aangevraagd dat verder niet werd opgedeeld naar onderliggende projecten.

Vanaf 2014 worden kredieten per project aangevraagd waardoor tevens de besteding per project inzichtelijk wordt.

VERVANGINGSINVESTERINGEN VAARWEGEN

Kredieten 2011 t/m 2013 oevers

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013

€ 25.390.000

Totaal prognose 2011 t/m 2013

€ 25.402.554

                           25.246.444

                                 156.110

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   

                                             -   

Ruimte krediet 2011 t/m 2013 oevers

              -12.554

                   25.246.444

                        156.110

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                                 -   

Kredieten 2015: oevers

omschrijving

Krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

K20N-c-01 NHK vervanging oevers Noord km 65,45-68,0

€ 5.800.000

€ 109.609

€ 4.980.000

K4/5/6-c vervanging vwv 19

€ 4.500.000

samengevoegd met vwv 15

K2/K3 vervangingen vwv 15

€ 19.700.000

€ 271.133

€ 617.713

€ 9.209.673

€ 13.749.135

€ 16.139

K17a-02 spoedherstel oever amstel PZH

0

€ 12.903

€ -12.903

Totaal kredieten 2015 oevers

        30.000.000

                       393.645

                     5.584.810

                     9.209.673

                   13.749.135

                         16.139

                                -   

                                -   

Kredieten 2016: oevers

omschrijving

Krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

K4/5/6c vaarwegvak 20

€ 14.250.000

0

€ 0

€ 250.000

€ 7.000.000

€ 7.000.000

Totaal kredieten 2016 oevers

        14.250.000

                                -   

                       250.000

                     7.000.000

                     7.000.000

                                -   

                                -   

                                -   

kredieten 2017

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

K4/5/6a vaarwegvak 18

€ 7.300.000

€ 0

€ 300.000

€ 3.500.000

€ 3.500.000

K7/8 vaarwegvak 21

€ 5.730.000

€ 0

€ 230.000

€ 2.750.000

€ 2.750.000

Totaal kredieten 2017

        13.030.000

                                -   

                       530.000

                     6.250.000

                     6.250.000

                                -   

                                -   

Totaal kredieten oevers

                   25.640.089

                     5.990.920

                   16.739.673

                   26.999.135

                     6.266.139

                                 -   

                                 -   

Kredieten 2014: kunstwerken

omschrijving

Krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03

€ 5.600.000

€ 5.769.690

€ 1.404.387

€ 1.961.571

€ 2.064.352

-

-

de bruggen A en B worden samen gerealiseerd

N203 Brug Krommenie B-01 vervangen 19D04

€ 5.600.000

K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02 vervanging

€ 5.600.000

€ 165.226

€ 825.201

€ 2.276.300

€ 1.683.900

€ 8.300

Totaal kredieten 2014

        16.800.000

                     5.934.916

                     2.229.588

                     4.237.871

                     3.748.252

                           8.300

                                -   

                                -   

Kredieten 2015: kunstwerken

omschrijving

Krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

K19w Cruquiusbrug A verv best. En aanbru

€ 4.400.000

€ 453.745

€ 166.670

€ 2.222.437

€ 1.560.889

Totaal kredieten 2015

          4.400.000

                       809.048

                       166.670

                     2.222.437

                     1.560.889

                                -   

                                -   

                                -   

Kredieten 2016: kunstwerken

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

K09 Beatrixbrug 19D19

€ 9.300.000

0

€ 14.169

€ 583.926

€ 2.024.937

€ 4.555.896

€ 2.121.072

€ 700 K extra aangevraagd bij PMO 2017-2024

K17 Brug Ouderkerk

€ 6.500.000

0

€ 0

€ 200.000

€ 300.000

€ 6.000.000

Totaal kredieten 2016

        15.800.000

                                -   

                         14.169

                       783.926

                     2.324.937

                   10.555.896

                     2.121.072

                                -   

                                -   

kredieten 2017: kunstwerken

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2016

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021 ev

Bijzonderheden

K20m Kogerpolderbrug-03

€ 3.100.000

€ 500.000

€ 2.700.000

€ -100.000

Totaal kredieten 2017

          3.100.000

                       500.000

                     2.700.000

                       -100.000

                                -   

                                -   

                                -   

Totaal kredieten kunstwerken

                     6.758.133

                     3.680.184

                   11.485.245

                   15.765.037

                     2.129.372

                                 -   

                                 -   

Totaal kredieten Vaarwegen

                     9.671.104

                   28.224.918

                   42.764.172

                     8.395.511

                                 -   

5.4.2.3 Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende land- en vaarwegen in 2015

Kasritme PMI 2016-2020

Bedragen x € 1 mln

projectnr.

Projecten in de STUDIEFASE

t/m 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

totaal

krediet

Bereikbaarheid

nog niet benoemde projecten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alg-36

Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

20,00

20,00

15,00

60,00

alg-41

Bereikbaarheid van Den Helder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

7,50

10,00

22,50

HOV-01

Hoogwaardig OV Amstelveen-Uithoorn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,625

HOV-12

Hoogwaardig OV Haarlemmermeer-Bollenstreek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

K20-06

Oversteekbaarheid Noordhollandsch Kanaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

2,50

0,00

7,50

N197-

Busbaan Velsertraverse-Beverwijk

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N201-30

Ontsluiting A9/A2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N203-01

Verbinding A8/A9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N203-15

Aansluiting N203 op de A9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N231-15

Legmeerdijk Zuid

0,00

0,00

0,00

-0,04

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,76

N232-06

Verkeersafwikkeling kruispunt N232-Hoofdweg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,50

0,00

0,00

2,50

N239-03

Ontsluiting Agriport A7 en rec. kruispunten N239-A7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

1,50

N242-22

GGA Alkmaar: N242, gedeelte Zuidtangent-Verlaat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N247-16

Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247

0,31

0,47

0,35

0,00

5,00

10,00

4,30

0,00

0,00

20,43

2,125

N247-18

Reconstructie Bernhardbrug Monnickendam

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N247-19

Knooppunt A10-N247-S116 (KANS)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N250-01

Doorstroming in Den Helder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N508-05

Reconstructie kruispunt N508-Herenweg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N508-06

GGA Alkmaar: reconstructie N508 incl. aansluiting N242

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

N515-02

Reconstructie kruispunt N515-Zuiderweg

0,00

0,00

0,00

0,30

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

netto investeringen bereikbaarheid

0,31

0,47

0,35

0,26

5,20

16,50

37,80

30,00

25,00

115,88

Verkeersveiligheid

N201-32

Onderzoek kruispunt N201/N231

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N205-09

Traject N205b, gelijkvloerse kruispunten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N240-05

Doortrekken N240 naar kruispunt N239-N240

0,00

0,00

0,00

-0,50

-1,70

5,50

0,00

0,00

0,00

3,30

N242-10

Verbeteren langzaam-verkeerroute N242

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N247-12

Aanleg fietspad oostzijde N247, ged. Hoogedijk-Wagenweg

0,00

0,00

1,25

1,25

0,00

0,00

0,00

2,50

N501-03

Reconstructie kruispunt N501-Keesomlaan/Westerweg

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

N525-

Kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

netto investeringen verkeersveiligheid

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,45

6,75

0,00

0,00

0,00

6,30

Trajectbenadering

Trajectbenaderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

30,00

HOV-11

Trajectbenadering HOV Toolenburg-Nieuw Vennep

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N196-02

Trajectbenadering N196a, ged. A4-Fokkerweg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N201-

Trajectbenadering N201c

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

N202-05

Trajectbenadering N202a

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

N231-16

Trajectbenadering N231b, ged. N201-N232

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

N240-14

Trajectbenadering N240b, ged. A7-Medemblik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

N243-06

Trajectbenadering N243a (GGA Alkmaar)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,200

N243-06

Trajectbenadering N243a (GGA Alkmaar)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N244-07

Deel B: Trajectbenadering N244a: Kogerpolderbrug

0,00

0,00

0,00

5,80

7,75

0,00

0,00

0,00

0,00

13,55

N246-08

Trajectbenadering N246a, ged. Beverwijk-A8

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

N247-14

Trajectbenadering N247a, ged. A10-N244

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,50

0,00

0,00

0,00

2,00

N505-01

Trajectbenadering N505a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

6,00

N506-02

Trajectbenadering N506a

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

N509-05

Trajectbenadering N509a

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

N513-05

Trajectbenadering N513a, ged. rotonde Bakkum-kust

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

netto investeringen trajectbenadering

0,00

0,00

0,00

7,40

15,45

1,50

10,00

10,00

16,00

60,35

Leefbaarheid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

netto investeringen leefbaarheid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale netto investeringen studiefase

0,31

0,47

0,35

7,66

20,20

24,75

47,80

40,00

41,00

182,53

Bedragen x € 1 mln

projectnr.

Projecten in de PLANFASE

t/m 2015

2016

2017

2018

2019

2020

totaal

krediet

Bereikbaarheid

N242-19

Herinrichting N242, ged. N504-Leijerdijk /
doorstroming kruispunt N242-Smuigelweg

0,0

0,5

2,1

0,0

0,0

0,0

2,6

N517-01

Verlengen busbaan en aanleg linksafstrook

0,3

0,1

0,5

0,7

0,1

0,0

1,8

N522-05

Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk

0,1

0,9

5,6

12,4

4,6

0,3

23,9

3,8

netto investeringen bereikbaarheid

0,5

1,5

8,2

13,1

4,7

0,3

28,3

Verkeersveiligheid

N510-05

Verbreden fietspaden N510, ged. Alkmaar-Bergen

0,0

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

0,5

netto investeringen verkeersveiligheid

0,0

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

0,5

Trajectbenadering

N239-08

Trajectbenadering N232a, ged. Haarlem-N205

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

2,8

N241-13

Trajectbenadering Franse Kampweg (N236) en N524

0,0

0,0

0,5

0,5

1,0

9,0

11,0

N241-13

Trajectbenadering N239a, ged. N242-A7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

N244-07

Trajectbenadering N240a, ged. De Haukes-A7

0,2

0,6

1,9

4,2

1,8

0,0

8,6

N247-17

Trajectbenadering N241b, ged. N242-A7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

N504-09

Trajectbenadering N241b, ged. N242-A7

0,0

0,2

0,9

1,9

0,0

0,0

2,9

N518-03

Deel A: Trajectbenadering N244a: N244, ged. N242-N246
en N246, ged. N244-A8 ecxl. Kogerpolderbrug

0,0

0,1

0,2

0,4

0,0

0,0

0,7

2,0

netto investeringen trajectbenadering

0,2

0,8

3,5

7,0

6,2

9,0

26,6

Leefbaarheid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

netto investeringen leefbaarheid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totale netto investeringen t.l.v. kapitaallasten

2,3

12,1

20,1

10,9

9,3

55,3

projectnr.

wbs-code

Projecten in de REALISATIEFASE

t/m 2015

2016

2017

2018

2019

2020

totaal

krediet

Bereikbaarheid

alg-25

05.0208

Netwerkmanagement Noord-Holland

10,2

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,1

21,0

alg-29a

20.0198

Nieuwbouw Wilhelminasluis

5,0

0,0

0,0

3,8

0,0

0,0

8,8

37,9

alg-29b

20.0201

Vervangen Zaanbrug

2,6

1,1

4,0

0,3

3,0

0,0

10,9

19,3

alg-40

Uitvoering beleidskader verkeersmanagement Noord-Holland

0,0

0,7

0,7

0,7

0,0

0,0

2,1

2,1

HOV-07

Hoogwaardig OV Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid

0,0

-1,0

-11,0

0,0

8,2

4,1

0,3

29,1

K20-05

20.0265

Verbeteren kwetsbaarheid vlotbruggen Noordhollands Kanaal

0,0

0,3

1,3

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

N208-05

20.0253

Aanleg fietsverbinding langs de N208

0,2

0,1

1,1

0,0

0,0

0,0

1,4

1,8

N235-03

20.0257

Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235

0,9

2,3

9,9

-5,5

0,0

0,0

7,5

27,9

N244-01

20.0194

Verdubbeling N244, gedeelte A7-N247

11,6

2,2

5,2

1,7

-1,1

1,1

20,7

42,5

N509-02

20.0076

Reconstructie brug Oosthuizen

1,0

0,6

1,5

0,0

0,0

0,0

3,1

3,2

alg-13

98.1500-1002

GGA Alkmaar: Nieuwe aansluiting op de A9

0,7

4,0

4,0

9,0

15,0

1,5

34,2

36,6

alg-38

24.0005

Reconstructie N9 - Westelijke Randweg Alkmaar

1,1

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

10,0

N023-01

20.0223

Westfrisiaweg

185,9

85,0

85,0

65,3

0,0

0,0

421,2

421,2

N023-02

Westfrisiaweg: Fietstunnel onder de N507 bij Wogmeer

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

2,8

2,8

N023-04

Westfrisiaweg: Fietstunnel onder de N302 bij 't Zevenhuis

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

1,8

N197-02

24.0004

Reconstructie Velsertraverse

2,9

2,5

0,2

0,0

0,0

0,0

5,6

6,1

N201-01
t/m -06 + -20

20.0001

Masterplan N201 (nazorg)

648,6

4,2

3,1

0,7

25,4

0,0

681,9

656,3

N232-08

Reconstructie N232 i.v.m. omlegging A9

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

ja

N242-21

12.2242-1004 (24.0009)

Reconstructie oostelijke afrit N242 met de N243-N244

0,0

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

N527-05

24.0003

Verlengen opstelstrook N527-bushalte Tergooi

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,3

netto investeringen bereikbaarheid

870,7

110,6

108,0

75,9

50,5

6,6

1.222,4

Verkeersveiligheid

HOV-09

20.0227

Verkeersveiligheid Abdijtunnel

3,5

3,7

-3,9

0,0

0,0

0,0

3,3

8,4

N023-03

Westfrisiaweg: Bermverharding deel N506 en N302

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

N205-08

12.2232-1002

Bermverharding N205, ged. N232-Vijfhuizerweg

0,0

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

N236-06

20.0050

Reconstructie N236, deel 1

4,0

0,4

1,5

0,3

0,0

0,0

6,2

6,6

N236-09

20.0236

Reconstructie N236, deel 2

0,2

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

0,7

0,7

N236-07

20.0232

Reconstructie N236, deel 4

1,8

2,7

3,9

1,9

5,2

0,0

15,4

15,4

N236-11

Reconstructie N236, deel 6

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

N241-01

20.0200

Herinrichting N241, gedeelte N242-N248

3,6

8,5

11,3

0,0

0,0

0,0

23,4

48,0

N241-06

20.0164

Herinrichting kruispunt N241-Langereis

3,5

0,9

3,3

1,4

0,0

0,0

9,2

9,2

N248-03

20.0031

Reconstructie N248 en parallelweg, ged. N245-N249

3,2

3,2

0,9

0,0

0,0

0,0

7,3

8,2

N417-02

20.0184

Herinrichting N417

1,1

0,2

0,2

2,3

0,0

0,0

3,7

3,7

netto investeringen verkeersveiligheid

20,7

19,7

20,1

5,9

5,2

0,0

71,6

Trajectbenadering

N201-29

12.9010-2001 (20.0239)

Trajectbenadering N201a, Cruquiusbrug A

0,0

0,3

-0,4

1,1

0,0

0,0

1,0

4,2

N201-29

20.0240

Trajectbenadering N201a, ged. Heemstede-Fokkerweg

1,2

4,3

-1,7

0,0

0,0

0,0

3,7

8,3

N232-11

12.2232-1002

Trajectbenadering N232a, ged. Haarlem-N205

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

N236-08

20.0260

Trajectbenadering Franse Kampweg (N236) en N524

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

N240-13

20.0262

Trajectbenadering N240a, ged. De Haukes-A7

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

N245-13

12.2508-1001 (20.0259)

Trajectbenadering N245a: deeltraject N245, ged. N508-N504

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

N502-03

Trajectbenadering N502c, Callantsoog-Callantsogervaart

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

N510-04

12.2510-1001 (20.0261)

Trajectbenadering N510a, ged. Alkmaar-Bergen

0,0

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

N516-03

20.0245

Trajectbenadering N516a

1,0

0,4

1,2

0,7

0,0

0,0

3,3

3,7

N526-01

24.0007 (20.0255)

Trajectbenadering N526a

0,0

0,1

0,1

0,2

0,0

0,0

0,4

0,5

netto investeringen trajectbenadering

2,1

5,5

-0,4

2,0

0,0

0,0

9,3

Leefbaarheid

netto investeringen leefbaarheid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nazorg Bereikbaarheid

K20-01

20.0064

Fietsbrug t.p.v. Geestmerambacht

8,4

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

9,6

N197-03

20.0228

Fietstunnel Westelijke Randweg Beverwijk

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

2,2

N203-14

20.0249

deelproject: Oostelijke aansluiting A9-N203

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

N207-03

20.0172

Verdubbeling N207, ged. A4-N205

28,4

-1,0

1,6

0,0

0,0

0,0

29,0

43,4

N235-01

20.0214

Bereikbaarheid Waterland: KT-maatregelen N235

0,9

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

1,1

5,6

N242-03

20.0006

Reconstructie N242, ged.Smuigelweg-Niedorper Verlaat

22,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,9

23,0

N242-09

20.0187

Reconstructie N242, gedeelte N508-Westtangent

10,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

10,8

14,0

N242-11

20.0207

Broekhornpolder

8,7

-2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

12,0

N242-12

20.0213

Reconstructie N242, gedeelte Zuidtangent-N504

1,8

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

2,0

N247-15

20.0242

Bereikbaarheid Waterland: KT-maatregelen N247

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

N248-01

20.0030

Vervangen Stolperophaalbrug

13,5

1,3

0,6

0,0

0,0

0,0

15,4

16,1

N248-11

20.0224

Verhogen doorgang spoorviaduct N248

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

1,7

N515-01

20.0103

Vervanging Julianabrug

22,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,4

23,0

N525-03

20.0167

Reconstructie N525-op/afritten A1 en Vredelaan

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

5,1

N527-04

20.0222

Aanleg rechtsafstrook kruispunt N527-Rijksstraatweg

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

netto investeringen nazorg bereikbaarheid

121,4

-1,8

2,3

0,0

0,0

0,0

122,0

Nazorg Verkeersveiligheid

N203-07

20.0212

Reconstructie N203, ged. op/afrit N246-Lindenlaan

1,2

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

6,8

N236-10

20.0234

Reconstructie N236, deel 3

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

3,0

N239-06

20.0216

Herinrichting N239, ged. Coppershorn-N240

3,2

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,3

N240-04

20.0152

Herinrichting N240, ged. N248-Kon. Emmaweg

6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

10,0

N245-10

20.0199

Reconstructie kruispunt N245-Nauertogt

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

4,3

N246-05

20.0171

Aanleg fietstunnel Kerkstraat

8,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

8,9

N527-03

20.0238

Fietsoversteek N527 bij de Trappenberg

-1,4

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,8

0,1

netto investeringen nazorg verkeersveiligheid

20,5

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

21,8

Nazorg Trajectbenadering

N200-04

20.0250

Trajectbenadering N200a

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

1,9

N203-14

20.0248

Trajectbenadering N203c, ged. A9-N513

1,6

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

1,8

N240-12

20.0216

Trajectbenadering N240c, ged. N239-N302

2,2

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

2,6

netto investeringen nazorg trajectbenadering

3,8

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

Nazorg Leefbaarheid

alg-37

20.0235

Toepassing SolaRoad op provinciaal fietspad

1,3

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

N236-03

20.0122

Reconstructie N236, deel 5: faunapassage

3,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

16,6

N417-01

20.0150

Aanleg ecoduct N417

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

4,5

netto investeringen nazorg leefbaarheid

4,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

Openbaar Vervoer

alg-30

20.0193

Plaatsing DRIS-zuilen MRA-net(nazorg)

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

5,8

HOV-03

Hoogwaardig OV in 't Gooi (Huizen-Hilversum)

8,1

3,0

12,0

38,0

45,0

14,8

120,8

111,0

HOV-04

06.2012-5100

Hoogwaardig OV Haarlem-Velsen

20,5

8,9

8,2

8,4

1,1

0,0

47,0

50,0

HOV-05

20.0225

Hoogwaardig OV Fokkerweg-Schiphol Rijk

4,8

4,0

15,0

2,7

0,0

0,0

26,5

26,8

N232-10

24.0001

Realisatie R-nethalte ter hoogte van Badhoevedorp (nazorg)

0,8

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

ja

netto investeringen openbaar vervoer

36,6

16,0

35,2

49,0

46,1

14,8

197,7

Totale netto investeringen t.l.v. kapitaallasten

1.080,3

153,8

165,3

132,8

101,8

21,4

1.655,3