Staat van gewaarborgde leningen

Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar 2017

Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar 2017

Laatste aflossings-jaar

Nummer

Oorspronke-lijk bedrag

Doel van de geldlening

Door wie de geldlening is aangegaan

% of deel gewaar- borgd provincie

Datum van het besluit Prov. Staten c.q. Ged. Staten

Datum van het besluit Koninklijke Goedkeuring

Rente- %

Totaal  

Gewaar- borgd door provincie

  Totaal  

Gewaar- borgd door provincie

    2009

*

    1.530.000

 1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum

 St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-Noord

100

 29-10-1979;080

 27-02-1980;048

          4,40

          340.000

          340.000

85.000

255.000

255.000

2020

    2010

*

    1.531.508

 Nieuwbouw en renovatie psych.centrum

 idem

100

 29-10-1979;080

 27-02-1980;048

          5,65

          340.338

          340.338

85.083

255.255

255.255

2020

    2011

*

    2.467.430

 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum

 idem

100

 18-01-1982;005

 17-05-1982;006

          4,95

          510.502

          510.502

85.084

425.418

425.418

2022

    2012

*

    3.403.352

 Idem

 idem

100

 18-01-1982;005

 17-05-1982;006

          5,72

          794.116

          794.116

113.445

680.671

680.671

2023

    2013

*

    2.382.346

 Idem

 idem

100

 18-01-1982;005

 17-05-1982;006

          6,25

          635.294

          635.294

79.411

555.883

555.883

2024

  10003

*

  10.096.610

 2e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog

 Prinsenstichting

100

 04-12-1978;099

 31-01-1979;009

          4,27

          757.243

          757.243

252.416

504.827

504.827

2019

  10004

*

    3.333.016

 3e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog

 idem

100

 19-05-1980;019

 21-08-1980;170

          2,25

          512.771

          512.771

128.193

384.578

384.578

2020

  24002

*

    3.403.352

 Uitbreidings- en herstructueringswerken

 Westfriese Zorggroep De Omring

100

 19-11-1984;077

 10-01-1985;012

          4,27

          170.166

          170.166

          170.166

(0)

0

2017

 Lindendael

  27001

*

    3.374.310

 Bouw verpleeghuis Heemswijk

 Viva ! Zorggroep

100

 15-06-1981;036

 30-09-1981;002

          5,02

          581.765

          581.765

          116.356

465.409

465.409

2021

  27002

*

    3.403.352

 Idem

 idem

100

 15-06-1981;036

 30-09-1981;002

          5,60

          680.671

          680.671

          113.445

567.226

567.226

2022

Totaal

 34.925.276

    5.322.865

    5.322.866

    1.228.599

    4.094.266

    4.094.267

Bij de met "*"aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand.

Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2017

 Naam rechtspersoon

 Inhoud garantieverplichting

 Looptijd

 Provinciaal aandeel in procenten

 Provinciaal aandeel in euro's

 Het Nationaal  Groenfonds

 Uitvoering van het natuurbeleid (convenantleningen)

    divers                                -

6,20

4.923.054

(1

 BNG Bank

 financiering van het project Hoogtij van de RON N.V.

50 (max)

35.000.000

(2

 BNG Bank

 (her-) financiering van PolanenPark BV

max.

20.000.000

(3

 (besluit GS 7-06-2016, nr.747558/817011)

Totaal

59.923.054

1) Betreft garantstelling van het aandeel in de rente en aflossing van zgn. convenantsleningen aangegaan door het Nationaal Groenfonds.
2) Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie door het Havenbedrijf Amsterdam NV. van 33,3%.
3) Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie van 20% van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 20% van de Schiphol Air Development Company (SADC) en 20% van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON NV).