Activa

5.3.4.1 Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (art. 34, 35 en 52)

 Omschrijving van de investeringen

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2015

Vermeerderingen in 2016

Verminderingen in 2016

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2016 (kolom 2+3-4)

Vermeerderingen 2017

Verminderingen 2017

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2017 (kolom 5+6-7)

Percentage van afschrijving

Rente %

Afschrijvingen t/m 2016

Afschrijving 2017

Afschrijvingen t/m 2017 (kol 11+12)

Boekwaarde per 1-1-2017 (kol 2-11)

Boekwaarde per 31-12-2017 (kol 14+6-7-12)

Gemiddelde boekwaarde (kol 14+15):2

Toegerekende rentelasten 2017 (ko 10*16)

Totaal van de kapitaallasten (kolom 12+17)

Toelichting                                     productgroep/kostenplaats + rentepercentage

1

 2

 3

 4

 5

                                6

                                7

                                8

                                9

          10

                              11

                              12

                                13

                          14

                           15

                              16

                              17

                              18

                                                                                             19

 1.

IMMATERIËLE ACTIVA

 a.

kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

  1.

kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van

geldleningen en het saldo van agio en disagio

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                  -   

                            -   

                             -   

                                -   

                                -   

Subtotaal a.

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                  -   

                            -   

                             -   

                                -   

                                -   

                                -   

 b.

kosten van onderzoek en ontwikkeling

Subtotaal b.

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                  -   

                            -   

                             -   

                                -   

                                -   

                                -   

 c.  

 Bijdragen aan activa in eigedom van derden

                1.512.000

                5.050.000

                4.573.000

                1.989.000

                    162.000

                    112.000

                2.039.000

                1.989.000

                                -   

                   1.989.000

                            -   

                   50.000

                      25.000

                                -   

                                -   

 Subtotaal c.

                1.512.000

                5.050.000

                4.573.000

                    162.000

                    112.000

                2.039.000

                1.989.000

                   1.989.000

                   50.000

                      25.000

Totaal immateriële activa

                1.512.000

                5.050.000

                4.573.000

                                -   

                    162.000

                    112.000

                2.039.000

                                -   

            -   

                1.989.000

                                -   

                   1.989.000

                            -   

                   50.000

                      25.000

                                -   

                                -   

 2.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

 a.

Investeringen met een economisch nut

  1.

Strategische grondaankopen

              77.444.000

                1.613.000

              19.450.000

              59.607.000

                1.000.000

              14.600.000

              46.007.000

                3.561.000

                                -   

                   3.561.000

          56.046.000

           42.446.000

              49.246.000

                                -   

                                -   

 nummer 916 10  

  2.

Gronden Wieringerrandmeer

              25.829.000

                5.000.000

              20.829.000

                6.000.000

              14.829.000

                5.092.000

                                -   

                   5.092.000

          15.737.000

             9.737.000

              12.737.000

                                -   

                                -   

 nummer 916 10  

  3.

Grond archeologisch depot te Castricum

                1.309.000

                1.309.000

                1.309.000

                                -   

                                -   

                                  -   

             1.309.000

             1.309.000

                1.309.000

                                -   

                                -   

 nummer 838 02  

  5.

PASO-gronden

              19.029.000

              19.029.000

              19.029.000

                                -   

                                -   

                                  -   

          19.029.000

           19.029.000

              19.029.000

                                -   

                                -   

 nummer 91610  

  6.

Krediet Beheergrondbank Laag-Holland

                1.636.000

                    227.000

                1.409.000

                1.409.000

                                -   

                                -   

                                  -   

             1.409.000

             1.409.000

                1.409.000

                                -   

                                -   

 nummer 91610

 Subtotaal gronden en terreinen

            125.247.000

                1.613.000

              24.677.000

            102.183.000

                1.000.000

        20.600.000,00

              82.583.000

                                -   

                8.653.000

                                -   

                   8.653.000

          93.530.000

           73.930.000

              83.730.000

                                -   

                                -   

                                -   

                                  -   

                            -   

                             -   

                                -   

                                -   

                                -   

 Subtotaal woonruimten

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                  -   

                            -   

                             -   

                                -   

                                -   

                                -   

  8.

Houtpleincomplex te Haarlem:

                                -   

*Ondergrond kantorencomplex en winkelruimten

              28.815.000

                                -   

                                -   

              28.815.000

                                -   

                                -   

              28.815.000

4

 nvt

              21.115.000

                21.115.000

             7.700.000

             7.700.000

                7.700.000

                                -   

                                -   

 app.kosten (rente 1,61%)

  9.

Een Nieuw Huis:

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                  -   

                            -   

                             -   

                                -   

                                -   

                                -   

a. Renovatie Houtplein

              41.079.000

              41.079.000

                                -   

                                -   

              41.079.000

4

 nvt

                4.929.000

                1.643.000

                   6.572.000

          36.150.000

           34.507.000

              35.328.500

                                -   

                1.643.000

 app.kosten (rente 2,29%)

b. Nieuwbouw Dreef

              13.937.000

              13.937.000

              13.937.000

4

 nvt

                1.114.000

                    557.000

                   1.671.000

          12.823.000

           12.266.000

              12.544.500

                                -   

                    557.000

 app.kosten (rente 2,29%)

c. Parkeergarage Dreef

              10.168.000

              10.168.000

              10.168.000

4

 nvt

                    814.000

                    407.000

                   1.221.000

             9.354.000

             8.947.000

                9.150.500

                                -   

                    407.000

 7172 12 (rente 2,29%)

 10.

Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen

              18.475.000

              18.475.000

              18.475.000

10

 nvt

              14.779.000

                1.847.000

                16.626.000

             3.696.000

             1.849.000

                2.772.500

                                -   

                1.847.000

 apparaatskosten (rente 3,71%)

 12.

Bouw en inrichting archeologisch depot te Castricum

              11.154.000

                                -   

                                -   

              11.154.000

                                -   

                                -   

              11.154.000

2,5

 nvt

                    279.000

                    279.000

                      558.000

          10.875.000

           10.596.000

              10.735.500

                                -   

                    279.000

 nummer 838 02 (rente 0,78%)

 13.

Steunpunten voor dagelijks beheer

                    106.000

                1.161.000

                1.267.000

                2.575.000

                                -   

                3.842.000

4

            -   

                      51.000

                    167.000

                      218.000

             1.216.000

             3.624.000

                2.420.000

                                -   

                    167.000

 rentekosten vanaf 2016 (rente 0,00%)

 Subtotaal bedrijfsgebouwen

            123.734.000

                1.161.000

                                -   

            124.895.000

                2.575.000

                                -   

            127.470.000

              43.081.000

                4.900.000

                47.981.000

          81.814.000

           79.489.000

              80.651.500

                                -   

                4.900.000

 Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                  -   

                            -   

                             -   

                                -   

                                -   

                                -   

Subtotaal a. investeringen met een economisch nut  

            248.981.000

                2.774.000

              24.677.000

            227.078.000

                3.575.000

        20.600.000,00

            210.053.000

              51.734.000

                4.900.000

                56.634.000

        175.344.000

         153.419.000

            164.381.500

                                -   

                4.900.000

 b.

Investeringen in openbare ruimte met een

maatschappelijk nut

(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken)

  1.

Provinciale wegen                                                   

        1.037.803.000

            151.870.000

              62.340.000

        1.127.333.000

              99.340.000

              49.885.000

        1.176.788.000

 4

 nvt

            982.936.000

                7.292.000

              990.228.000

        144.397.000

         186.560.000

            165.478.500

                                -   

                7.292.000

 nummer 308 01

  2.

Vervangingsinvesteringen wegen

              63.741.000

                9.793.000

              73.534.000

              14.461.000

              87.995.000

 4

 nv

                8.293.000

                2.941.000

                11.234.000

          65.241.000

           76.761.000

              71.001.000

                                -   

                2.941.000

 nummer 311 20

  3.

Vervangingsinvesteringen vaarwegen

              32.170.000

                9.671.000

                                -   

              41.841.000

              28.225.000

              70.066.000

 4

 nv

                2.908.000

                1.672.000

                   4.580.000

          38.933.000

           65.486.000

              52.210.000

                                -   

                1.672.000

 nummer 338 20

  4.

Niet te activeren wegenprojecten

                1.513.000

                3.295.000

                    160.000

                4.648.000

                4.648.000

                4.648.000

                   4.648.000

                            -   

                             -   

                                -   

                                -   

                                -   

Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met

                    een maatschappelijk nut

        1.135.227.000

            174.629.000

              62.500.000

        1.247.356.000

            142.026.000

              49.885.000

        1.339.497.000

                                -   

            -   

            998.785.000

              11.905.000

           1.010.690.000

        248.571.000

         328.807.000

            288.689.500

                                -   

              11.905.000

Totaal materiële vaste activa

     1.384.208.000

        177.403.000

          87.177.000

     1.474.434.000

        145.601.000

     70.485.000,00

     1.549.550.000

     1.050.519.000

          16.805.000

       1.067.324.000

     423.915.000

      482.226.000

        453.071.000

                       -   

          16.805.000

TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN

     1.385.720.000

        182.453.000

          91.750.000

     1.474.434.000

        145.763.000

     70.597.000,00

     1.551.589.000

     1.052.508.000

          16.805.000

       1.069.313.000

     423.915.000

      482.276.000

        453.096.000

                       -   

          16.805.000

5.3.4.2 Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 36)

 Omschrijving van de investeringen

 Oorspronkelijk

 Vermeer-

 Verminde-

 Oorspronkelijk

 Toegerekende

 Vermeerderingen

 Verminderingen

 Oorspronkelijk

 Percentage

 Afschrijvingen

 Afschrijving

 Afschrijvingen

 Boekwaarde

 Boekwaarde

 Gemiddelde

 Toegerekende

 Totaal van de

Toelichting

 bedrag van de

 deringen

 ringen

 bedrag van de

 rentelasten

2017

2017

 bedrag van de

 van afschrij-

2016

2017

 t/m 2017

 per

 per

 boekwaarde

 rentelasten

 kapitaallasten

 deelnemingen

 in 2016

 in 2016

 deelnemingen

2016

 deelnemingen

 ving

1-1-2017

31-12-2017

productgroep/kostenplaats + rentepercentage

 etc.

 ultimo 2016

 ultimo 2017

 t/m  2015

 (kolom 2+3-4)

 (kolom 5+7-8)

 (kol 5-11)

 (kol 14+7-8-12)

 (kol 14+15):2

 (kolom 12+17)

 1

 2

 3

 4

 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen

FINANCIELE VASTE ACTIVA

 naar de paragraaf verbonden partijen

 a.

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

  1.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

             1.526.000

               1.526.000

                              -   

 -

 -

             1.526.000

 -

 -

 -

 -

             1.526.000

               1.526.000

             1.526.000

                             -   

 betreft 610.350 aandelen à € 2,50

  2.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

                   12.000

                     12.000

                              -   

 -

 -

                   12.000

 -

 -

 -

 -

                   12.000

                     12.000

                   12.000

                             -   

 betreft 43 aand.à € 115 en 60 aand.à € 460 waarop

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 25% is gestort

 3.

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

             6.807.000

               6.807.000

                              -   

 -

 -

             6.807.000

 -

 -

 -

 -

             6.807.000

               6.807.000

             6.807.000

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 4.

Alliander N.V.

           62.644.000

             62.644.000

                              -   

 -

 -

           62.644.000

 -

 -

 -

 -

           62.644.000

             62.644.000

           62.644.000

                             -   

 betreft de aandelen in het netwerkbedrijf dat is afgesplitst

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 per 1-7-2009 bij de overname van NUON N.V.

 5.

N.V. Afvalzorg Holding

           12.600.000

             12.600.000

                              -   

 -

 -

           12.600.000

 -

 -

 -

 -

           12.600.000

             12.600.000

           12.600.000

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 6.

Schiphol Area Development Company N.V.

             3.084.000

               3.084.000

                  191.000

             3.084.000

 -

 -

 -

 -

             3.084.000

               3.084.000

             3.084.000

                             -   

 nummer 714 02 (rente 6,2%)

idem, uitbreiding aandelenkapitaal

           21.794.000

             21.794.000

                  612.000

           21.794.000

 -

 -

 -

 -

           21.794.000

             21.794.000

           21.794.000

                             -   

 nummer 714 02 (rente 2,81%)

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 7.

Zeehaven IJmuiden N.V.

                 408.000

                  408.000

                     31.000

                 408.000

 -

 -

 -

 -

                 408.000

                  408.000

                 408.000

                             -   

 nummer 714 01  (rente 7,5%)

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 8.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON N.V.)

                 318.000

             2.000.000

               2.318.000

             2.318.000

 -

 -

 -

 -

             2.318.000

               2.318.000

             2.318.000

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 9.

N.V. Groenbeheer

                 370.000

                  370.000

                     19.000

                 370.000

 -

 -

 -

 -

                 370.000

                  370.000

                 370.000

                             -   

 nummer 616 80  (5%)

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 10.

PolanenPark B.V.

                     7.000

                       7.000

                     7.000

 -

 -

 -

 -

                     7.000

                       7.000

                     7.000

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 11.

PolanenPark C.V.

                     7.000

                       7.000

                     7.000

                     7.000

                       7.000

                     7.000

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 12.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

                   26.000

                     26.000

                   26.000

 -

 -

 -

 -

                   26.000

                     26.000

                   26.000

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 13.

Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie B.V. (ODENH)

                   18.000

                     18.000

                   18.000

 -

 -

 -

 -

                   18.000

                     18.000

                   18.000

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 14.

Zeestad Beheer B.V.

                     9.000

                       9.000

                              -   

                     9.000

 -

 -

 -

 -

                     9.000

                       9.000

                     9.000

                             -   

                             -   

 nummer 710 09 (3,47%)

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 15.

Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam

             1.582.000

               1.582.000

                     56.000

             1.582.000

 -

 -

 -

 -

             1.582.000

               1.582.000

             1.582.000

                             -   

 nummer 7710 09 (3,57%)

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 16.

B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer

                     9.000

                     9.000

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 17.

B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer

                     9.000

                     9.000

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

                              -   

                             -   

 18.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV.

             2.450.000

           12.000.000

             14.450.000

                  258.000

           14.450.000

 -

 -

 -

 -

           14.450.000

             14.450.000

           14.450.000

                             -   

 nummer 7533 09 (3,57%)

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

      113.680.000

       14.000.000

              18.000

       127.662.000

          1.167.000

                       -   

                      -   

      127.662.000

                     -   

                    -   

                 -   

                     -   

      127.662.000

       127.662.000

      127.662.000

                     -   

                     -   

TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA

      113.680.000

       14.000.000

              18.000

       127.662.000

          1.167.000

                       -   

                      -   

      127.662.000

                     -   

                    -   

                 -   

                     -   

      127.662.000

       127.662.000

      127.662.000

                     -   

                     -   

                                                                      -