Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2017

Programma 2 Bereikbaarheid

2.3.2

Gemeente Alkmaar; Investeringsagenda

€ 260.000

2.3.2

Gemeente Bussum; Investeringsagenda

€ 85.000

2.3.2

Gemeente Haarlem; Investeringsagenda

€ 4.231.000

2.3.2

Gemeente Heerhugowaard; Investeringsagenda

€ 180.000

2.3.2

Gemeente Hilversum; Investeringsagenda

€ 550.000

2.1.2

Gemeente Alkmaar/Koelmalaan Willem de Zwijgerlaan

€ 1.000.000

2.3.2

RWS; Investeringsagenda Velsertunnel trajectgedeelte

€ 3.932.500

2.2.1

BBv P+R Hoorn fase 1

€ 15.000

2.2.1

BBv P+R Hoorn fase 2

€ 2.000.000

2.3.1

Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

€ 50.000

2.3.1

Rijksscholengemeenschap Wiringherlant / Medefinanciering Scholierenlijn Medemblik - RSG Wiringherlant 2015-2016

€ 14.000,-

2.2.1

Gemeente Haarlem; Snelfietsroute Haarlem-Amsterdan west

€ 389.392

2.3.2

Gemeente Hoorn; Investeringsagenda

€ 50.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2017

Programma 4 Milieu

4.1.2

InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta

€ 960.000

4.1.2

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

€ 137.850

4.1.2

Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland

€ 18.742

4.1.2

Milieudienst IJmond

€ 125.000

4.1.2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

€ 281.933

4.1.2

Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek

€ 60.450

4.1.2

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

€ 137.850

4.2.1

NEMIS

50.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2017

Programma 5 Ruimte

5.2.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

€ 1.255.000

5.2.4

Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau

€ 165.000

5.2.4

Greenport Noord-Holland Noord/uitvoeringsprogramma

€ 100.000

5.2.4

Greenport Aalsmeer/programmabureau

€ 150.000

5.2.4

Green port Aalsmeer/uitvoeringsprogramma

€ 100.000

5.2.1

Gemeente Amsterdam/AEB projecten

€ 1.500.000

5.1.2

Gemeente Haarlemmermeer / Duurzaam Watersysteem PARK21 (KL27)

€ 12.000.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2017

Programma 6 Groen

6.2.3

Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2017

€ 50.000

6.2.3

Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2017

€ 50.000

6.3.2

Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken/ Boerderij-educatie Laag Holland 1

€ 80.000

6.3.2

Bureau Promotie Laag Holland / Promotie Laag Holland

€ 80.000

6.2.3

Landschap Noord-Holland 1

€ 1.092.800

6.2.2

Faunabeheereenheid / Reguliere taken 1

€ 500.000

6.2.2

Faunabeheereenheid / Maatregelen uitvoering ganzenbeheer.

€ 500.000

6.2.3

Goois Natuurreservaat

€ 510.000

6.1.2

Goois Natuurreservaat / Natuurontwikkeling Dassenveld (GV54)

€ 15.000

6.3.1

Stichting Veenweiden Innovatiecentrum

€ 30.000

6.1.2

Fam. Tentij / Realisatie NNN Bakkum / Programma Nieuwe Strandwal

€ 100.000

6.1.2

Gemeente Schagen / Boskerpark realisatie NNN Inrichting (NHN16)

€ 247.000

6.1.2

Natuurmonumenten / Marker Wadden

€ 4.000.000

6.1.2

PWN / Omvormen deel Camping Vafamil tot natuur (KL40)

€ 30.000

6.1.2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Polder Waard Nieuwland (NHN23)

€ 225.000

6.1.2

Gemeente Aalsmeer / Groene AS door Aalsmeer (KL32)

€ 187.500

6.1.2

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer / Groene As Bovenlanden (KL30)

€ 500.000

6.3.2

Nationaal Park Zuid Kennemerland 1

€ 121.789

6.3.2

Nationaal Park Duinen van Texel 1

€ 136.211

6.3.1

Landschap Noord-Holland 1/ Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'

€ 608.000

1 Deze organisatie ontvangt een boekjaarsubsidie.

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2017

Programma 7 Cultuur en Welzijn

7.1.1

Platform Dorpshuizen Noord-Holland

€ 30.000

7.1.1

Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland

€ 30.000

7.1.1

Sportservice

€ 120.000

7.2.1

Vestingmuseum Naarden: Nieuw Nederlands Vestingmuseum

€ 330.000

7.2.1

Gemeente Muiden / Verder met de Vesting

€ 330.000

7.2.1

Stichting Fort van Hoofddorp / Restauratie Fort bij Hoofddorp

€ 1.100.000

7.2.1

Waternet / Fort Spion

€ 120.000

7.2.1

Recreatieschap Spaarnwoude: Restauratie Fort bij Liebrug

€ 800.000

7.2.1

Landschap Noord-Holland: restauratie fort Zuidwijkermeer

€ 600.00

7.2.1

Gemeente Haarlemmermeer: Restauratie Fort bij Aalsmeer

€ 400.000

7.2.2

Monumentenwacht

€ 220.000

7.2.2

ROP Midden West

€ 17.000

7.4.1

Plein C : cultuureducatie

€ 250.000

7.4.1

Probiblio

2.384.240

7.4.1

Stichting Oneindig Noord-Holland

€ 200.000