Meerjarenraming 2017 - 2020

Openbaar bestuur (x 1.000 euro)

Rekening
2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Lasten

28.796

41.130

22.911

21.533

21.748

20.060

Baten

-1.087

-972

-243

-243

-243

-243

Saldo van baten en lasten

27.709

40.158

22.668

21.290

21.505

21.505

Storting reserves

5.025

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

55

-6.152

-152

-153

-153

-153

Resultaat

32.789

34.006

22.516

21.137

21.352

19.664

Bereikbaarheid (x 1.000 euro)

Rekening
2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Lasten

283.316

323.809

179.282

173.594

171.764

181.219

Baten

-111.523

-86.130

-8.658

-12.344

-7.172

-6.941

Saldo van baten en lasten

171.793

237.679

170.624

161.250

164.592

164.592

Storting reserves

48.592

124.712

141.893

181.843

145.317

103.786

Onttrekking reserves

-58.564

-89.798

-94.863

-88.809

-85.313

-83.351

Resultaat

161.821

272.593

217.654

254.284

224.597

194.712

Water (x 1.000 euro)

Rekening
2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Lasten

15.442

17.201

4.964

4.824

4.837

4.825

Baten

-842

-985

-835

-835

-835

-835

Saldo van baten en lasten

14.600

16.216

4.129

3.989

4.002

4.002

Storting reserves

1.815

10.371

4.431

3.822

4.401

0

Onttrekking reserves

-123

-200

0

0

0

0

Resultaat

16.292

26.387

8.560

7.811

8.403

3.990

Milieu (x 1.000 euro)

Rekening
2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Lasten

34.531

31.342

22.233

19.062

18.874

18.025

Baten

-10.543

-6.231

-4.770

-2.980

-2.980

-2.616

Saldo van baten en lasten

23.989

25.111

17.463

16.082

15.894

15.894

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

23.989

25.111

17.463

16.082

15.894

15.409

Ruimte (x 1.000 euro)

Rekening
2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Lasten

51.010

64.726

28.969

23.014

20.883

19.465

Baten

-29.796

-35.158

-18.667

-13.945

-15.527

-15.532

Saldo van baten en lasten

21.214

29.568

10.302

9.069

5.356

5.356

Storting reserves

34.897

7.181

9.676

5.215

8.980

250

Onttrekking reserves

-11.649

-7.356

-2.400

-1.400

-900

-350

Resultaat

44.462

29.393

17.578

12.884

13.436

3.833

Groen (x 1.000 euro)

Rekening
2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Lasten

53.080

105.586

90.656

76.710

60.162

59.878

Baten

-4.554

-5.193

-10.049

-21.085

-9.408

-9.296

Saldo van baten en lasten

48.526

100.394

80.607

55.625

50.754

50.754

Storting reserves

20.837

16.925

18.409

18.870

22.695

21.219

Onttrekking reserves

-9.280

-48.664

-34.020

-20.099

-15.852

-15.799

Resultaat

60.083

68.654

64.996

54.396

57.597

56.002

Cultuur en Welzijn (x 1.000 euro)

Rekening
2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Lasten

20.976

28.140

13.475

12.712

12.541

12.025

Baten

-22

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

20.954

28.140

13.475

12.712

12.541

12.541

Storting reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

20.954

28.140

13.475

12.712

12.541

12.025

Financiën (x 1.000 euro)

Rekening
2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Lasten

1.987

3.774

69.420

69.193

69.651

70.585

Baten

-318.712

-421.903

-386.349

-381.961

-384.559

-388.434

Saldo van baten en lasten

-316.726

-418.129

-316.929

-312.768

-314.908

-314.908

Storting reserves

20.724

29.097

8.341

7.795

9.944

7.102

Onttrekking reserves

-71.042

-95.252

-53.655

-74.333

-49.351

-11.388

Resultaat

-367.044

-484.284

-362.242

-379.305

-354.315

-322.135

Totaal 2017 tot en met 2020 (x 1.000 euro)

Programma 1 t/m 8

Rekening
2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Lasten

489.138

615.708

431.910

400.642

380.459

386.081

Baten

-477.079

-556.571

-429.571

-433.393

-420.724

-423.897

Saldo van baten en lasten

12.060

59.136

2.339

-32.751

-40.265

-37.816

Storting reserves

131.889

188.285

182.750

217.544

191.337

132.357

Onttrekking reserves

-150.603

-247.422

-185.089

-184.793

-151.569

-111.041

Resultaat

-6.654

0

0

0

-496

-16.500