Bronvermelding

Beeld Begroting

Pagina

Omschrijving beeld

Fotograaf

Home/ Startpagina

 Fort in de avondzon

 Kenneth Stamp

Programmabegroting 2017

Inleiding en samenvatting

 Boten

 Merlin Daleman

Leeswijzer

 Bewegwijzeringsborden

 Merlin Daleman

Programma's

Openbaar bestuur

 Foto college

 Marisa Beretta

Bereikbaarheid

 Weginspecteur

 Merlin Daleman

Water

 Dijk

 Mark Eker

Milieu

 Havengebied Amsterdam, windmolens

 Ellen de Vries

Ruimte

 Woonwijk IJburg

 Martijn Beekman

Groen

 Fietsers in natuur

 Ted Jansen

Cultuur en Welzijn

 Werkplaats Museumstoomtram Hoorn

 Kenneth Stamp

Financiën

 Vrachtwagen

 Dirk Jan van Dijk

Paragrafen

Inleiding

 Trekvogels

 Merlin Daleman

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

 Fotograaf bij hek

 Merlin Daleman

Onderhoud kapitaalgoederen

 Stolperophaalbrug

 Merlin Daleman

Financiering

 Rij euro's

 Hernán Piñera  

Bedrijfsvoering

 Vlag onder boog Dreef

 Bart Homburg

Verbonden partijen

 Elektriciteitsmast in landschap

 Saskia Klitsie

Grondbeleid

 Luchtfoto Westfrisiaweg

 Aerovista Luchtfotografie

Provinciale heffingen

 Auto met hmp

 Ruud Karstens

Financiële begroting

Inleiding

 Fotograaf in bloemenveld

 Merlin Daleman

Meerjarenraming

Meerjarenraming 2017-2020

 Visbewerking

 Merlin Daleman

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

 Steiger bij Volendam

 Mark Eker

Verklaring van aanmerkelijke verschillen

 Pakhuizen Hollandia

 n.b.  

Structureel en reëel evenwicht

 Surfer in IJmeer

 Martijn Beekman

EMU-saldo

 Zuidas bij nacht

 Merlin Daleman

Uiteenzetting van de financiële positie

Opbouw van het begrotingssaldo

 Toeristen langs kanaal

 Merlin Daleman

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

 Fietsenstalling

 Ruud Karstens

Investeringen

 silhouet van mensen op een trap

 Erik Kottier  

Activa

 Haven

 Ruud Karstens

Kapitaallasten

 Natuur bij Abcoude

 Kenneth Stamp

Financiering

 Man op grasmaaier

 Merlin Daleman

Stand en mutaties van reserves

 Vuurtoren op Marken

 Mark Eker

Meerjarenoverzicht begroting uitgaven UETA

 Vissersboten bij IJmuiden

 Ruud Karstens

Stand en mutaties van de voorzieningen

 Kinderen in Schoorl

 Costa Hollanda

Overige financiële overzichten

Langlopende leningen

 Land maaien

 Merlin Daleman

Investeringskredieten

 Meeuwen

 n.b.  

Staat van gewaarborgde leningen

 Openbaar vervoer bij Nieuw-Vennep

 Martijn Beekman

Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

 Schaap

 Ellen Hinskens

Bijlagen

 Klas in Paviljoen Welgelegen

 Kenneth Stamp

Bestuur en directie

 Welgelegen

 n.b.  

Noord-Holland in feiten en cijfers

 Winkelende mensen

 Merlin Daleman

Waar zijn wij te bereiken

 Welgelegen

 Deen van Meer

Lijst met gemeenten

 Stoomgemaal Halfweg

 n.b.  

Bronvermelding

 Graafmachine

 Ted Jansen