Bestuur en directie

Provinciale Staten

Provinciale staten tellen 55 leden, verdeeld over 11 fracties. De zetelverdeling is als volgt:
VVD             11
D66             10
PvdA             7
SP             6
PVV             6
CDA             5
Groenlinks          4
Partij voor de Dieren       3
Christen Unie-SGP       1
Ouderenpartij N-H       1
50PLUS             1

Provinciale Staten leden

Voor informatie over de leden van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland kunt zich wenden tot de provinciale website; klik hier.

Gedeputeerde Staten

Voor informatie over de leden van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland kunt zich wenden tot de provinciale website; klik hier.

De directie

De directie

Renée Bergkamp      Algemeen directeur/ Provinciesecretaris
Onno Beljaars         Directeur Concernzaken
Herman Schartman      Directeur Beleid
Chris de Vries         Directeur Beheer en Uitvoering